Praktijkanalyse

Als eigenaar van een tandartspraktijk zijn er vast talloze zaken die u (tegelijk) wilt verbeteren. Maar waar kunt u het beste beginnen? En hoe zorgt u ervoor dat u weet of uw inspanningen het gewenste resultaat opleveren? Met een Effident Praktijkanalyse krijgt u inzicht in hoe u uw bedrijfskundige prestaties (KPI's*) kunt meten, tips hoe u doelmatiger uw praktijkvoering kunt optimaliseren en kunt u beter onderbouwd keuzes maken. Wilt u graag meer inschrijvingen realiseren en/of klantgerichter uw praktijk voeren? Dan past de Effident Marketinganalyse mogelijk beter bij uw wensen.

Wat levert de Effident Praktijkanalyse u op?

Met de resultaten van de Effident Praktijkanalyse kunt u onder andere uw:

 

  • Klanttevredenheid verbeteren
  • Financieel rendement verhogen
  • Werkgeverschap voor (toekomstige) collega’s verbeteren
  • Actief patiëntenbestand laten groeien
  • Keuzes om te investeren beter onderbouwd maken
  • Organisatie beter sturen op KPI's*
  • Kans op succesvolle verkoop van uw praktijk vergroten
  • Verkoopwaarde van uw praktijk vergroten   

 

*KPI is de afkorting voor kritieke prestatie-indicator. Met kritieke prestatie-indicatoren kunt u de prestaties van uw organisatie, uw team en uw

afzonderlijke medewerkers meten.

 
Past de Effident Praktijkanalyse bij uw praktijk? 

Wanneer u een algemene tandartspraktijk heeft past een bedrijfskundige Praktijkanalyse van Effident bij uw praktijk. Ook wanneer hierin specialisten werkzaam zijn. Indien uw organisatie uit meerdere locaties bestaat is dit geen probleem en maken we maatwerk afspraken. De Effident Praktijkanalyse dient in sommige gevallen later uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld indien het jaar dat onderzocht wordt afwijkend is van de standaard jaren vanwege bijvoorbeeld verhuizing, verbouwing of (grote) personeelswisselingen.   

 

 

Hoe ziet het proces van de Effident Praktijkanalyse eruit? 


STAP 1.     INTERVIEW EN PLANNING

De Effident Praktijkanalyse start met een telefonisch interview (± 15 minuten). Hierin stel ik u diverse vragen over uw praktijk en maken we onder andere afspraken over het bezoek aan uw praktijk, wanneer ik welke informatie nodig heb en wanneer de resultaten van de analyse besproken worden.

 

 

STAP 2.     PRAKTIJK BEZICHTIGING EN INFORMATIE VERZAMELEN
Effident bezoekt uw praktijk en verzamelt informatie uit uw patiënten informatiesysteem (u hoeft hier niet persoonlijk bij aanwezig te zijn). Dit bezoek duurt gemiddeld 1,5 uur. Ook online doe ik onderzoek naar uw praktijk. U levert in deze fase informatie via e-mail over uw team en uw financiële cijfers van de afgelopen jaren.

 

 

STAP 3.     TEAM EN PATIËNTEN GEVEN HUN MENING
Uw collega’s en uw patiënten ontvangen beiden (een verschillende) e-mail waarmee Effident hen (via u) uitnodigt hun mening te delen over uw praktijk via een online vragenlijst. Dit kost hen ongeveer 10 minuten om in te vullen en is anoniem.

 

 

STAP 4.     ANALYSE INFORMATIE EN SCHRIJVEN RAPPORT
Effident analyseert de verzamelde en ontvangen informatie en schrijft de uitkomsten van de Praktijkanalyse op in een uitgebreid rapport. Hierin wordt per KPI duidelijk gemaakt waar (o.a. in vergelijking tot andere tandartspraktijken) ruimte is om te verbeteren. Tevens wordt er nadrukkelijk gekeken naar de samenhang van de onderzoeksresultaten teneinde een juiste duiding van uw specifieke situatie mogelijk te maken.

 

 

STAP 5.     PRAKTIJKEIGENAAR ONTVANGT EN LEEST RAPPORT
U ontvangt ruim voor het bespreken van het rapport, de uitkomsten van het onderzoek. U bestudeert het rapport, noteert vragen en denkt vast na wat uw gewenste vervolgstappen zijn. Houdt rekening met een tijdsinvestering van zo'n 3 uur.

 

 

STAP 6.     BESPREKEN RAPPORT EN VERVOLGSTAPPEN
Tijdens het bespreken van het rappport ontvangt u een aanvullende toelichting op de resultaten, worden uw vragen beantwoordt en wordt besproken welke vervolgstappen u (samen met Effident) kunt zetten om de voor uw praktijk belangrijkste KPI’s te verbeteren. Deze afspraak duurt ongeveer 3 uur. 

 
Hoeveel (van uw) tijd neemt de praktijkanalyse in beslag?

Afhankelijk van uw agenda, de agenda van Effident en de tijdigheid waarmee informatie verzameld kan worden, neemt het proces van stap 1 t/m stap 6 (zie beschrijving proces) tussen de 6 en 8 weken tijd in beslag. Het proces vraagt van u als eigenaar en/of uw praktijkmanager een tijdsinvestering van 6 tot 8 uur verdeeld over verschillende momenten (interview, informatie aanleveren, rapport lezen en rapport bespreken).

 

Kan Effident ook helpen met de implementatie van de verbeterpunten?

Jazeker! Afhankelijk van uw wensen en de uitkomsten van de Praktijkanalyse kan Effident u op projectbasis of structureel helpen om betere prestaties te bereiken met uw tandartspraktijk. Bijvoorbeeld middels een van de Praktijkmanagement modules. 

 

Bent u geïnteresseerd in een Effident Praktijkanalyse?

 

Neem contact op >


6ef85453-cd21-42ed-a235-0fd49400c7dd.jpeg 

Contactformulier

LinkedIn